Nesantaikos kurstymą vertina

Antanas Smetona - Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas, Lietuvių kalbos katedros docentas, humanitarinių mokslų daktaras

Laimutis Laužikas - Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros lektorius

Jūratė Rūzaitė - Assoc.prof. Daugiakalbystės tyrimų centro darbuotoja, VDU HMF Anglų filologijos katedros dėstytoja