Projektai

Karštosios linijos pranešimai

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (toliau - Tarnyba) nuo 2007 metų kartu su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau - RRT) bendradarbiauja projekte "Saugesnis internetas". Šiame projekte Tarnyba yra įsipareigojusi priimti nagrinėti RRT "karštosios linijos" persiųstą informaciją, atitinkančią Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnyje išvardytos draudžiamos skleisti informacijos, taip pat Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje išvardytos neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kriterijus.