Naujienos
Paskelbtas konkursas į ŽEIT Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriaus vyriausiojo...

Paskelbtas konkursas į ŽEIT Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriaus vyriausiojo (-jos) specialisto...

2023-09-26

Ieškome kolegos į ŽEIT Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriaus vyriausiojo (-jos) specialisto (-ės) pareigas.

Skaityti
2023 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 35 skundus, priimti 9...

2023 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 35 skundus, priimti 9 sprendimai

2023-09-07

2023 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 35 skundus, priimti 9 sprendimai.

Skaityti
2022 m. asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalga

2022 m. asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalga

2023-07-28

2022 m. asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalga, parengta pagal Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informaciją

Skaityti
Parengtas leidinys „Darna ar konfliktas: įtampos tarp teisės į asmens duomenų apsaugą ir...

Parengtas leidinys „Darna ar konfliktas: įtampos tarp teisės į asmens duomenų apsaugą ir saviraiškos bei informacijos...

2023-06-23

Įsigaliojęs Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau...

Skaityti
Parengtos gairės dėl duomenų naudojimo žiniasklaidai ir institucijoms

Parengtos gairės dėl duomenų naudojimo žiniasklaidai ir institucijoms

2023-04-19

Parengtos rekomendacijos žurnalistams ir viešosios informacijos rengėjams (skleidėjams), kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningą ir teisėtą žiniasklaidos darbą, kai reikalinga atskleisti tam tikrus asmens duomenis. Rekomendacijos skirtos tiek...

Skaityti