Darbo užmokestis

TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS NUSTATYTASIS (PASKIRSTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

 

2022 m.

2023 m. I ketv.

2022 m.

2023 m. I ketv.

Žurnalistų etikos inspektorė

1

1

4530

5126

Karjeros valstybės

tarnautojai

13

13

   

iš jų:

       

Vyresnysis patarėjas*

1

2

-

2670

Skyriaus vedėjas

2

2

2443

2547

Patarėjas*

1

1

-

-

Vyriausiasis specialistas

(teisininkai)

6

4

1643

1862

Vyriausiasis specialistas

2

2

1735

1973

Vyriausiasis specialistas

(finansai)*

1

1

-

-

Vyriausiasis specialistas

(dokumentų valdymas,archyvai)*

1

1

-

-

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis**

1

1

   

Specialistas (A lygio)

0

0

 

-

Personalo ir pirkimų specialistas (A lygio)*

1

1

-

-

*Darbuotojo, kuris vienintelis tarnyboje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neskelbiamas, vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 180, 22.3 papunkčio nuostatomis.

**Pareigybių grupės pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą Nr. XIII-198.