Ar socialinio tinklo paskyros valdytojui ir jo asmeninėje paskyroje ar uždaroje grupėje skelbiamai informacijai taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 nuostatos?

Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 2 straipsnio 2 dalies c punktu bei preambulės 18 punktu, šis reglamentas netaikomas tais atvejais, kai asmens duomenis fizinis asmuo tvarko vykdydamas grynai asmeninę ar namų ūkio priežiūros veiklą ir nesusiedamas to su profesine ar komercine veikla. Asmeninę ar namų ūkio priežiūros veiklą gali sudaryti, be kita ko, susirašinėjimas ir adresų saugojimas arba naudojimasis socialiniais tinklais ir internetinė veikla, vykdoma atliekant tokią veiklą. Vis dėlto namų ūkio išimtis negali būti taikoma automatiškai socialiniams tinklams ar uždaroms grupėms – namų ūkio išimties taikymas priklauso nuo kiekvieno skirtingo atvejo ir jo sąlygų.

Ar konkrečiai socialinio tinklo vartotojo veiklai taikoma namų ūkio išimtis, gali priklausyti nuo tam tikrų sąlygų, pavyzdžiui:

  1. skelbiamos informacijos turinio, t. y. ar socialinio tinklo paskyroje skelbiami įrašai demonstruoja asmenines žinutes, paskyros valdytojo asmenines nuotraukas ir kt. tarp šeimos ir draugų, ar skelbiama informacija apie kitus asmenis;
  2. siekiamų tikslų, t. y. ar tokia veikla siekiama profesinės ar komercinės naudos (pavyzdžiui, tokie profesiniai tinklai kaip LinkedIn, arba blog‘ų ar vlog‘ų skelbimas dėl komercinės naudos), ar siekiama dalintis asmenine informacija;
  3. skelbiamos informacijos pasiekiamumo, t. y. ar socialinio tinklo įrašai pasiekiami neribotam asmenų skaičiui, ar tik asmens šeimai ir draugams. Reikšmės turi ir socialinio tinklo vartotojo „draugų“ ar uždaros grupės narių skaičius.

Tais atvejais, kai asmenys skelbia informaciją socialiniuose tinkluose, nepriklausomai nuo to, ar uždaroje grupėje, ar savo asmeninėje paskyroje, jei informacija susijusi tik su to asmens privačiu gyvenimu, pomėgiais, jo asmens nuotraukomis ar vaizdo įrašais (pavyzdžiui, asmuo skelbia savo atostogų nuotraukas), asmens duomenų atskleidimui taikoma namų ūkio išimtis ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 nuostatos tokiai veiklai netaikomos.

Tačiau jei skelbiant informaciją savo asmeninėje paskyroje neribotam asmenų ratui arba itin dideliam „draugų“ skaičiui ar uždaroje grupėje, turinčioje šimtus ar tūkstančius narių, atskleidžiami kitų asmenų asmens duomenys, negali būti laikoma, jog socialinio tinklo vartotojas asmens duomenis tvarko užsiimant išimtinai tik namų ūkio veikla, todėl namų ūkio išimtis negali būti pritaikyta ir informaciją paskelbusiam asmeniui taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 nuostatos.

Pažymėtina, kad tais atvejais, kai socialinio tinklo vartotojas naudoja socialinio tinklo paskyrą profesinei ar komercinei veiklai, namų ūkio išimtis netaikoma.