Ar žurnalistai, atvykę kartu su policija, visada gali be sutikimo filmuoti ir tai skelbti viešai?

Klausimas. Ar žurnalistai, atvykę kartu su policija, visada gali be sutikimo filmuoti Jus, gyvenamąsias patalpas, buitį ir tai skelbti viešai?

Atsakymas. Draudžiama, be asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus fizinio asmens gyvenamojoje patalpoje, fizinio asmens privačioje namų valdoje ir jai priklausančioje aptvertoje ar kitaip aiškiai pažymėtoje teritorijoje, nepaisant to, ar tas asmuo yra nurodytose vietose, išskyrus atvejus kai yra fiksuojami teisės pažeidimai. Informaciją be asmens sutikimo galima skelbti kai ji padeda atskleisti įstatymų pažeidimus, nusikalstamas veikas. Visuomenės informavimo 13 ir 14 straipsniai.

 Informacijos rinkimas, filmuojant pareigūnų darbą, negali būti vertinamas kaip pažeidimo fiksavimas, todėl negalima konstatuoti, jog laidos rengėjų tikslas - įstatymo pažeidimo ar nusikalstamos veikos atskleidimas. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017-11-17  sprendimas Nr. eI-5025-473/2017.