Ar žurnalistų etikos inspektorius gali surašyti administracinio nusižengimo protokolą ir skirti baudą dėl bet kurio valstybės politiko, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens garbės ir orumo pažeminimo?

Vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 1 dalies 16 punkto ir 507 straipsnio nuostatomis yra ginama žurnalistų etikos inspektoriaus, kaip valstybės pareigūno, garbė ir orumas. Ši nuostata pagal inspektoriaus kompetenciją nėra taikoma bet kuriam kitam valstybės pareigūnui, politikui, valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui. Taigi žurnalistų etikos inspektorius gali surašyti administracinio nusižengimo protokolą ir skirti baudą tik dėl savo, kaip valstybės pareigūno, garbės ir orumo pažeminimo.