Asmens duomenų apsauga

Už asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo ir laikymosi stebėseną ir priežiūrą Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas, skiriamas Žurnalistų etikos inspektoriaus įsakymu.

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti veiklos atitiktį Bendrąjam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauja sprendžiant su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus, konsultuoja asmens duomenų apsaugos klausimais.

Duomenų apsaugos pareigūnas:

Aliona Gaidarovič
Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 223 73 14, el.paštas: aliona.gaidarovic@zeit.lt