Garbės ir orumo, dalykinės reputacijos apsauga

1 klausimas. Ar gali juridinis asmuo teikti skundą žurnalistų etikos inspektoriui dėl jo dalykinės reputacijos (gero vardo) sumenkinimo visuomenės informavimo priemonėse?

Taip. Be to, kiekvienas juridinis asmuo, kurio dalykinei reputacijai ar kitiems teisėtiems interesams pakenkė tikrovės neatitinkanti, netiksli ar šališka informacija, turi teisę atsakyti, paneigdamas tikrovės neatitinkančią informaciją ar patikslindamas paskelbtą informaciją, arba pareikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas Visuomenės informavimo įstatymo 44 straipsnyje nustatyta tvarka paneigtų tikrovės neatitinkančią informaciją.

Be kita ko, inspektorius, ištyręs skundą ir nustatęs, kad juridinio asmens dalykinė reputacija buvo pažeista, gali reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas nustatyta tvarka paneigtų paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, kenkiančią juridinio asmens dalykinei reputacijai, teisėtiems interesams, arba sudarytų asmeniui galimybę pačiam atsakyti ir paneigti tokią informaciją.

2 klausimas. Ar neigiama (kritiška) nuomonė apie įstaigą yra pagrindas kreiptis neteismine ar teismine tvarka dėl dalykinės reputacijos pažeidimo?

Kiekvienas juridinis asmuo (tiek privatus, tiek viešasis) turi teisę ginti savo dalykinę reputaciją (gerą vardą). Tokią teisę (galimybę) numato tiek Visuomenės informavimo įstatymas (15, 44 str.), tiek Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2.24 str.). Jeigu juridinis asmuo (įstaiga) yra viešasis arba teikia visuomenei viešąsias paslaugas, tuomet jo kritikos ribos yra platesnės nei kurio kito juridinio asmens ir tokiam (viešajam) juridiniam asmeniui ginti savo dalykinę reputaciją yra daug sudėtingiau. Čia svarbu, jog ne tik viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai), bet ir bet kuris kitas asmuo (pilietis) gali (turi konstitucinę teisę) kritikuoti tokią įstaigą ir (ar) jos veiklą. Itin svarbu ir tai, ar neigiama nuomonė apie įstaigą formuojama be pagrindo. Šių ir kitų aplinkybių visumą nulemia, ar neigiamas įstaigos vertinimas peržengia saviraiškos laisvės ribas ir pažeidžia juridinio asmens dalykinę reputaciją, ar ne.

Kreiptis į teismą civiline tvarka juridinis (taip pat ir fizinis asmuo, kai jis kreipiasi dėl savo garbės ir orumo pažeidimo) gali tik po to, kai prieš tai dėl informacijos paneigimo išankstine tvarka jis kreipėsi į viešosios informacijos rengėją ar skleidėją (visuomenės informavimo priemonę), tačiau šios sąlygos nebuvimas netrukdo asmeniui kreiptis su skundu į žurnalistų etikos inspektorių (neteismine tvarka).