Kokiais atvejais laikoma, kad asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos tikslu?

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) praktikoje laikomasi nuostatos, jog asmens duomenų tvarkymu tik žurnalistikos tikslais laikoma tokia veikla, kurios vienintelis tikslas – atskleisti visuomenei informaciją, nuomones arba idėjas (ESTT 2019-02-14 sprendimas byloje Nr. C-345/17). ESTT taip pat yra nurodęs, jog jeigu vienintelis paskelbtos informacijos tikslas nėra atskleisti visuomenei informaciją, nuomones ar idėjas, negalima teigti, jog asmens duomenų tvarkymas vykdytas tik žurnalistikos tikslais. Atkreipiamas dėmesys, kad negalima teigti, jog bet kokia internete paskelbta informacija, kurioje yra asmens duomenų, patenka į sąvoką „žurnalistikos veikla“ (ESTT 2019-02-14 sprendimas byloje Nr. C-345/17).