Kokios pasekmės kyla, kai asmuo atšaukia savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis?

Kai duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, žmogus (duomenų subjektas) turi teisę bet kuriuo metu savo sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Tai reiškia, kad sutikimo atšaukimas turės pasekmes tik tolimesniam duomenų tvarkymui. Duomenys nebegalės būti tvarkomi remiantis šiuo sutikimu.