Kita aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją

Korupcija – viena iš pagrindinių kliūčių skaidriai ir nešališkai valstybės įstaigų veiklai bei veiksnys, mažinantis visuomenės pasitikėjimą viešuoju sektoriumi.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos veikla – nešališka ir skaidri, pagrįsta viešojo administravimo principais.

Viešojo administravimo principai įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo, vieno langelio, lygiateisiškumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, naujovių ir atvirumo permainoms, išsamumo principas.