Kuo skiriasi Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba nuo Visuomenės informavimo etikos komisijos

Remiantis Visuomenės informavimo įstatymo 49 straipsniu, žurnalistų etikos inspektorius yra valstybės pareigūnas, kuris prižiūri, kaip įgyvendinamos Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos. Visuomenės informavimo etikos komisija yra kolegialus Visuomenės informavimo etikos asociacijos sprendimus pagal Visuomenės informavimo įstatymo 461 straipsnio 3 dalyje numatytą kompetenciją priimantis organas, kuris nagrinėja skundus dėl profesinės etikos pažeidimų. Abi institucijos skiriasi pagal savo prigimtį ir kompetencijomis: žurnalistų etikos inspektorius priima sprendimus dėl Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų (garbės ir orumo, teisės į privataus gyvenimo apsaugą, asmens duomenų tvarkymo ir pan.), o Visuomenės informavimo etikos komisija, vadovaudamasi savireguliacijos institucijos priimtu taisyklių rinkiniu – Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksu – dėl profesinės etikos pažeidimų.