2020 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalga

2020 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalga

Europos Sąjungos valstybių narių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, kiekvienais metais parengia ir pateikia Europos duomenų apsaugos valdybai, Europos Komisijai ir visuomenei veiklos ataskaitą. Lietuvoje asmens duomenų apsaugos priežiūros veiklą vykdo dvi institucijos:

- Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir
- Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos arba akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais.

Atsižvelgiant į tai, 2020 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalgoje pateikiama abiejų institucijų informacija.

Kviečiame susipažinti su 2020 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalga>>

 

Informacijos šaltinis: www.vdai.lrv.lt