2021 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 23 sprendimus

2021 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 23 sprendimus

2021 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 23 sprendimus. 9 sprendimuose skundai pripažinti pagrįstais, 7 sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais, 5 sprendimuose atsisakyta nagrinėti skundus, 2 sprendimuose skundų tyrimai nutraukti.

20 kartų sprendimai priimti dėl informacijos paskelbtos internete iš jų 7 kartus dėl informacijos paskelbtos socialiniuose tinkluose, 2 kartus – dėl informacijos paskelbtos televizijoje, 7 kartus – dėl informacijos paskelbtos spaudoje.

Sprendimuose nustatyti šie Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimai: 2 str. 36 d. - 3 kartus, 14 str. 1 ir 2 d. – 3 kartus, 19 str. 2 d. - 1 kartą. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) pažeidimai 5 str. 1 d. – 3 kartus ir 6 str. 1 d. - 2 kartus. Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 6 str. 1 ir 3 d. – 1 pažeidimas.

Įspėti www.15m.lt valdytoją, facebook.com paskyros valdytojai 2 kartus, UAB “15min“, UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Lrytas“, MB „Visuomenės balsas“, VšĮ „Radviliškio rajono paramos centras“, UAB „Šiaulių apskrities televizija“, R. Sendrauskienės IĮ „Alio, Raseiniai“.