2021 metų birželio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 34 skundus

2021 metų birželio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 34 skundus

2021 metų birželio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 34 skundus.

31 skundas gautas iš fizinių asmenų, 3 − iš juridinių asmenų.

12 skundų persiųsta iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 1 skundas persiųstas iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“.