2021 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 18 skundų

2021 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 18 skundų

2021 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 18 skundų.

16 skundų gauta iš fizinių asmenų, 4 − iš juridinių asmenų. Du skundai pateikti tiek fizinio, tiek juridinio asmens vardu.

4 skundai persiųsti iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 3 skundai persiųsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“.

16 kartų buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 3 kartus dėl informacijos paskelbtos socialiniuose tinkluose), 1 – kartą spaudoje, 1 – kartą televizijoje.