2021 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 25 skundus

2021 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 25 skundus

2021 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 25 skundus.

20 skundų gauta iš fizinių asmenų, 6 − iš juridinių asmenų. Vieną skundą pateikė ir fizinis, ir juridinis asmuo.

1 skundas persiųstas iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 2 skundai persiųsti  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“, 2 skundai persiųsti iš kitų institucijų.

18 kartų buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 4 kartus dėl informacijos paskelbtos socialiniuose tinkluose), 3 kartus – televizijoje, kita viešoji informacija – 1, spaudoje – 3.