2021 metų spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 22 skundus

2021 metų spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 22 skundus

2021 metų spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 22 skundus. 18 skundų gauta iš fizinių asmenų, 4 − iš juridinių asmenų. 10 skundų persiųsta iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 1 skundas persiųstas  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“.

21 kartą buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 4 kartus dėl informacijos paskelbtos socialiniuose tinkluose), po 1 – kartą kita viešoji informacija ir spaudoje.