2021 rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 31 sprendimą

2021 rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 31 sprendimą

2021 rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 31 sprendimą. 11 sprendimų skundai pripažinti pagrįstais, 12 sprendimų skundai pripažinti nepagrįstais (3 skundo tyrimai atlikti savo iniciatyva), 3 sprendimuose atsisakyta nagrinėti skundus, 3 sprendimuose skundo tyrimai nutraukti,.

29 kartus sprendimai priimti dėl informacijos paskelbtos internete iš jų 8 kartų dėl informacijos paskelbtos socialiniuose tinkluose, 2 kartus – dėl informacijos paskelbtos spaudoje, 2 kartus – dėl informacijos paskelbtos televizijoje.

24 sprendimai priimti dėl fizinių asmenų skundų ir 7 sprendimai dėl juridinių asmenų skundų.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais, buvo įspėti šie viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai):

Facebook.com paskyros valdytojai – 5 kartus, UAB „Lrytas“ – 2 kartus, po 1 kartą – VŠĮ “Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Patikimas verslas“, UAB „Verslo žinios“, UAB Šiaulių kraštas“.

Sprendimuose nustatyti Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimai 14 str. 1, 2 d. – 4 kartai, 2 str. 36 d. – 2 kartai, 22 str. 11 d. 4 p. – 1 kartas, 3 str. 3 d. – 1 kartą. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 3 str. 2 d. - 1 kartą. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) pažeidimai 5 str. 1 d. - 5 kartus ir 4 str. 1 d. – 5 kartus.