2021 spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 14 sprendimų

2021 spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 14 sprendimų

2021 spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 14 sprendimų. 1 sprendime skundas pripažintas pagrįstas, 6 sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais, 5 sprendimuose atsisakyta nagrinėti skundus, 2 sprendimuose skundo tyrimai nutraukti, 2 sprendimuose skundo tyrimai atmesti. Viename iš sprendimų skundo tyrimo buvo atsisakyta, nutraukta ir atmesta.

14 kartų sprendimai priimti dėl informacijos paskelbtos internete iš jų 3 kartus dėl informacijos paskelbtos socialiniuose tinkluose.

12 sprendimų priimta dėl fizinių asmenų skundų ir 2 sprendimai dėl juridinių asmenų skundų.

Sprendime, kuriame skundas pripažintas pagrįstu, buvo įspėtas socialinio tinklo Youtube paskyros valdytojas. Minėtame sprendime nustatytas Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimas 14 str. 1, 2 d. bei Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) pažeidimai 5 str. 1 d. - 1 kartą ir 4 str. 1 d. – 1 kartą.