2022 m. balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 34 sprendimus

2022 m. balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 34 sprendimus

2022 m. balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 34 sprendimus: 3 skundai pripažinti iš dalies pagrįstais, 2 skundai pripažinti pagrįstais, 23 skundai –  nepagrįstais, 1 skundo tyrimas nutrauktas, 1 skundas atmestas, 5 skundus atsisakyta nagrinėti. Viename sprendime skundas pripažintas iš dalies pagrįstu, o kitoje dalyje atsisakyta nagrinėti.

32 sprendimai priimti dėl informacijos, paskelbtos internete, iš jų 8 –  dėl informacijos, paskelbtos socialiniuose tinkluose, 3 – dėl spaudos.

26 sprendimai priimti dėl fizinių asmenų, 10 – dėl juridinių asmenų skundų, 1 sprendimas priimtas atlikus tyrimą savo iniciatyva. 3 sprendimai –  dėl skundų, pateiktų tiek fizinio, tiek juridinio asmens vardu.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti iš dalies pagrįstais ar pagrįstais, buvo įspėti Facebook paskyros valdytojai – 2 kartus, UAB „Respublikos leidiniai“, VšĮ „Krašto vitrina“, UAB „Grėsmės nacionaliniam saugumui“ po 1 kartą.

Po 1 vieną kartą nustatyti Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimai: 13 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 19 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 19 straipsnio 2 dalies, 3 straipsnio 3 dalies, 2 straipsnio 31 dalies.  Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) pažeidimai nustatyti po 1 vieną kartą: 5 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies.