2022 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 23 skundus

2022 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 23 skundus

2022 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 23 skundus. 20 skundų gauta iš fizinių asmenų, 3 − iš juridinių asmenų. 3 skundus persiuntė nagrinėti Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, 7 ­– Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), gavusi juos per interneto „Karštąją liniją“. 19 kartų buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (9 kartus socialiniuose tinkluose), 2 kartus – spaudoje, 1 kartą - kita viešoji informacija.