2022 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 23 sprendimus

2022 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 23 sprendimus

2022 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 23 sprendimus. 2 skundai pripažinti pagrįstais, 5 – iš dalies pagrįsti, 3 – nepagrįsti, 8 atvejais skundo tyrimai nutraukti, 1 skundą atsisakyta nagrinėti, 2 sprendimuose skundo tyrimas atmestas, 1 skundo tyrimas, pradėtas savo iniciatyva, baigtas, nepasitvirtinus aplinkybėms dėl kurių tyrimas buvo pradėtas.

10 sprendimų priimta dėl informacijos, paskelbtos internete, 13 sprendimų – dėl informacijos, paskelbtos socialiniuose tinkluose, 1 – dėl spaudos.

19 sprendimų priimta dėl fizinių asmenų, 4 – dėl juridinių asmenų skundų.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti iš dalies pagrįstais, buvo įspėti: faceboook paskyros valdytojai – 3 kartus, instagram paskyros valdytojas – 1, Vilniaus sporto ir turizmo klubas „Regata“ – 1, VšĮ „Tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ – 1, UAB „Žeimenos krantų redakcija“ – 1 kartą.

Nustatyti Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalies pažeidimai– 1 kartą, 3 straipsnio 3 dalies – 1 kartą. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) pažeidimai nustatyti po 5 kartus: 5 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies.