2022 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 37 skundus.

2022 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 37 skundus.

2022 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 37 skundus. 33 skundai gauti iš fizinių asmenų, 4 − iš juridinių asmenų. 7 skundus persiuntė nagrinėti Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, 7 ­– Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), gavusi juos per interneto „Karštąją liniją“, 7 skundai persiųsti iš kitų institucijų. 21 kartą buvo skundžiama informacija, paskelbta internete, 7 kartus – socialiniuose tinkluose, 2 – spaudoje, 1 – radijuje, 4 – kita viešoji informacija.