2022 metų spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 18 sprendimų

2022 metų spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 18 sprendimų

2022 m. spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 18 sprendimų: 1 sprendime skundas pripažintas pagrįstu, 2 sprendimuose skundai pripažinti iš dalies pagrįstais, 6 sprendimuose – nepagrįstais, 4 sprendimuose skundo tyrimai nutraukti, 4 sprendimuose skundus atsisakyta nagrinėti, 1 sprendime skundo tyrimas, pradėtas savo iniciatyva, baigtas, nepasitvirtinus aplinkybėms dėl kurių tyrimas buvo pradėtas.

12 sprendimų priimta dėl informacijos, paskelbtos internete, 4 sprendimai – dėl informacijos, paskelbtos socialiniuose tinkluose, 4 – dėl spaudos.

16 sprendimų priimta dėl fizinių asmenų, 2 – dėl juridinių asmenų skundų.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti iš dalies pagrįstais ar pagrįstais, buvo įspėti UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Diena Media News“, UAB „Matematikos mokykla“ – po 1 kartą.

Po vieną kartą nustatyti Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalies, 16 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio, 11 dalies, 2 punkto pažeidimai. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) pažeidimai nustatyti po du kartus: 5 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies.