2022 metų spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 11 skundų

2022 metų spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 11 skundų

2022 metų spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 11 skundų. 8 skundai gauti iš fizinių asmenų, 3 − iš juridinių asmenų.

4 skundus persiuntė nagrinėti Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

7 kartus buvo skundžiama informacija, paskelbta internete, 3 − kartus socialiniuose tinkluose, 1 – kartą dėl spaudos.