2023 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 18 sprendimų bei gauti 24 skundai

2023 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 18 sprendimų bei gauti 24 skundai

2023 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 18 sprendimų. 3 skundai – iš dalies pagrįsti, 1 – pagrįstas, 6 – nepagrįsti, 4  atvejais – atsisakyta tyrimo, 3 skundo tyrimai nutraukti, 1 atveju skundo tyrimas, pradėtas savo iniciatyva, baigtas, nepasitvirtinus aplinkybėms dėl kurių tyrimas buvo pradėtas.

8 sprendimai priimti dėl informacijos, paskelbtos internete, 9 – dėl informacijos, paskelbtos socialiniuose tinkluose, 1 – dėl televizijos. 17 sprendimų priimta dėl fizinių asmenų, 1 – dėl juridinio asmenų skundo.

Balandžio mėnesį buvo įspėti: UAB „All media Lithuania“ ir UAB „Delfi“, socialinių tinklų „Facebook“ bei „Youtube“ paskyrų valdytojai.

Nustatyti pažeidimai: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)  5 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies – 2 kartus, Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies – 1 kartą, 2 straipsnio 31 dalies – 1 kartą, 14 straipsnio 1 ir 2  dalies – 3 kartus, 19 straipsnio 2 dalies – 1 kartą.

Iš Vilniaus (18), Kauno (1), Klaipėdos (4), Tauragės (2), Šiaulių (6), Telšių (2), Panevėžio (3), Alytaus (4), Utenos (3), Marijampolės (1) policijos komisariatų gauti 44 prašymai dėl išvados pateikimo vertinat informacijos priskyrimą erotinio, pornografinio ir (ar) smurtinio pobūdžio  kategorijai, taip pat prašymai dėl informacijos, kuria skatinama nesantaika dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, įvertinimo.

Policijos komisariatams pateiktos 46 išvados dėl informacijos priskyrimo erotinio, pornografinio ir (ar) smurtinio pobūdžio  kategorijai: Vilniaus (11), Kauno (4), Klaipėdos (7), Tauragės (1), Šiaulių (7), Telšių (3), Panevėžio (5), Alytaus (6), Utenos (1), Marijampolės (1).

Šių metų balandžio mėnesį Tarnyba gavo 24 skundus. 22 skundai gauti iš fizinių asmenų, 2 − iš juridinių asmenų. 2 skundus persiuntė nagrinėti Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, 1 ­– Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), gavusi jį per interneto „Karštąją liniją“, 4 skundai persiųsti iš kitų institucijų.

11 kartų buvo skundžiama informacija, paskelbta internete, 8  – socialiniuose tinkluose, 4 kartus – televizijoje, 1 – kartą kita informacija.

Balandį iš fizinių ir juridinių asmenų Tarnyba gavo 72 prašymus suteikti konsultacijas.

Š.m. balandžio 19 dieną Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė Seimo Kultūros komitete pristatė Tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitą.