2023 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 35 skundus, priimti 9 sprendimai

2023 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 35 skundus, priimti 9...

2023 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 35 skundus, priimti 9 sprendimai.

Iš policijos komisariatų gauti 25 prašymai dėl išvados pateikimo vertinat informacijos priskyrimą erotinio, pornografinio ir (ar) smurtinio pobūdžio  kategorijai, taip pat prašymai dėl informacijos, kuria skatinama nesantaika dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, įvertinimo.

Gauti 94 paklausimai dėl prašymo suteikti informaciją ar konsultaciją.