2023 metų veiklos ataskaita ir analitinė apžvalga

 2023 metų veiklos ataskaita ir analitinė apžvalga

Ataskaitiniais metais viešojoje erdvėje pagrindinės temos buvo susijusios su karais: besitęsiantis Rusijos karas prieš Ukrainą, nuo 2023-ųjų spalio – karas Gazos ruože. Tiesioginio karo kontekste vis labiau įsigali ir kita karo dedamoji – karas dėl žmonių protų, nuomonės formavimas, dezinformacijos plitimas. Kova su dezinformacija – prioritetinė Lietuvos nacionalinio saugumo strategijos kryptis. Nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai suteikti įgaliojimai teikti privalomus nurodymus interneto prieglobos ir interneto paslaugų teikėjams blokuojant draudžiamą turinį skleidžiančias interneto svetaines. Vertindami draudžiamą turinį pastebime, kad dezinformacija įgauna rafinuotas formas, sparčiau naudojamasi socialiniais tinklais. Tikimės, kad įsigaliojus Skaitmeninių paslaugų aktui, didės galimybės šalinti draudžiamą turinį netradicinėse visuomenės informavimo priemonėse.

Ataskaitiniais metais sustiprintas tarpinstitucinis bendradarbiavimas kovos su dezinformacija srityje, aktyviai veikiant darbo grupėse ieškota būdų sprendžiant vis naujus, su dezinformacijos plitimu kylančius iššūkius: prisidėta rengiant įstatymų pataisas dėl dirbtinio intelekto pagrindu amplifikuoto turinio socialiniuose tinkluose šalinimo, pateikti siūlymai dėl sulaikytų (gabenamų) dezinformacinių leidinių.

Ankstesnių metų ataskaitose jau buvo akcentuota – keičiasi žiniasklaidos vartojimo įpročiai, vis daugiau informacijos skelbiama internete, ypač socialiniuose tinkluose, dalis jaunimo skęsta socialinių tinklų burbuluose ir nesidomi tradicine žiniasklaida. Vis stipriau įsigali greitas informacijos vartojimas, dalis viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, skelbiančių informaciją socialiniuose tinkluose, nesupranta, jog viešai skelbiamai informacijai privalu paisyti įstatymų.

2023 metais skundų skaičius išliko stabiliai didelis. Pernai asmenims labiausiai rūpėjo asmens duomenų apsaugos, garbės ir orumo bei privatumo klausimai, daugiau nei įprastai kreiptasi dėl pagrindinių visuomenės informavimo principų, atsakymo teisės suteikimo.

Įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai susidūrė su informacijos neteikimo problema. Formuojantis Tarnybos sprendimų ir teismų praktikai asmens duomenų srityje, 2023 metų pradžioje Tarnyba parengė ir viešai paskelbė Informacijos, kurioje yra asmens duomenų, teikimo gaires. Tikimasi, kad šis rekomendacinio pobūdžio dokumentas sustiprins žinias asmens duomenų apsaugos ir viešojo intereso žinoti srityje. Tarnybos duomenimis, šiuo metu vis dar susiduriama su informacijos neteikimo problema prisidengiant Reglamentu.

Pastaraisiais metais daugiau dėmesio skiriama informacijos viešinimui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose. Tačiau konsultacijų poreikis nemažėja. Tai paskata skelbti dar daugiau šviečiamojo pobūdžio informacijos visuomenės informavimo klausimais.

Šiemet 2023 metų žurnalistų etikos inspektoriaus ir jo vadovaujamos tarnybos veiklos atskaita teikiama kartu su analitine apžvalga „Demokratinės visuomenės informavimo kultūros plėtros gairės“.

Su dokumentu galite susipažinti čia