Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: kada kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: kada kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą

Lietuvoje veikia dvi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – Reglamentas) priežiūrą atliekančios institucijos – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT) ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI). Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba yra atsakinga už Reglamento priežiūrą, kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos arba akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais. Dažnai kyla klausimų, kokiais atvejais informaciją turi vertinti ŽEIT, o kada informacijos vertinimas priklauso VDAI kompetencijai. Žemiau pateikiame praktika pagrįstus pavyzdžius, kuomet asmens duomenų tvarkymo priežiūrą atlieka ŽEIT.
 
1. Prieš keletą metų interneto portale publikuojamame straipsnyje yra skelbiami mano asmens duomenys. Aš nenoriu, kad tokia informacija būtų toliau skelbiama, norėčiau, kad mano asmens duomenys iš publikacijos būtų pašalinti. Norėčiau „būti pamirštas“.
 Nors teisė būti pamirštam yra įtvirtinta Reglamente, tačiau Lietuva šios teisės taikymui, kai asmens duomenys tvarkomi įgyvendinant saviraiškos ir informacijos laisvę, yra įtvirtinusi išimtį.  Kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos tikslu, Reglamento 17 straipsnis („Teisė būti pamirštam“) yra netaikomas. Vienintelis atvejis, kai ši teisė turi būti praktiškai realizuojama yra tada, kai duomenų subjektas atšaukia sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis ir toks sutikimas buvo vienintelis pagrindas tvarkyti  jo duomenis. 

2. Įvedu į Google paieškos variklį savo vardą ir pavardę ir paieškos rezultatuose skelbiami pirminiuose šaltiniuose randami mano asmens duomenys. Norėčiau, kad iš Google būtų panaikinti su mano asmens duomenimis susiję paieškos rezultatai.

3. Pastebėjau, jog nuotrauka su mano atvaizdu paskelbta Facebook socialiniame tinkle be mano sutikimo.

4. Mano nepilnametis vaikas dalyvavo sporto varžybose ir tapo jų prizininku. Negavus nei vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimo jis buvo nufotografuotas ir jo vardas, pavardė, atvaizdas bei pasiekimai paskelbti apie sportą rašančiame leidinyje.

5. Rengiuosi susituokti. Vietinis laikraštis paskelbė būsimų jaunavedžių sąrašą, kuriame nurodė mano ir mano būsimo sutuoktinio vardus, pavardes, santuokos datą, vietą ir laiką. Sutikimo tokiam skelbimui nedaviau.