GAIRĖS: KAIP TVARKYTI ASMENS DUOMENIS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE?

GAIRĖS: KAIP TVARKYTI ASMENS DUOMENIS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE?

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba yra priežiūros institucija, turinti įgaliojimus veikti, kai asmens duomenys yra tvarkomi žurnalistikos, akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais. Vis dažniau Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gauna skundų dėl asmens duomenų viešinimo socialiniuose tinkluose. Todėl tikimės, kad šios gairės bus naudingos visiems socialinių tinklų naudotojams (Kaip tvarkyti asmens duomenis socialinuose tinkluose?).