Parengtos gairės dėl duomenų naudojimo žiniasklaidai ir institucijoms

Parengtos gairės dėl duomenų naudojimo žiniasklaidai ir institucijoms

Parengtos rekomendacijos žurnalistams ir viešosios informacijos rengėjams (skleidėjams), kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningą ir teisėtą žiniasklaidos darbą, kai reikalinga atskleisti tam tikrus asmens duomenis. Rekomendacijos skirtos tiek informacijos ieškantiems žiniasklaidos atstovams, tiek valstybinėms įstaigoms, atsakinėjančioms į žurnalistų užklausas, kai kyla klausimų dėl asmens duomenų.

Rekomendacijas parengė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba kartu su Mykolo Romerio universitetu, įgyvendinant Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programos projektą.

Pagalbinės gairės parengtos su visuomenės pagalba

Prie dokumentų rengimo prisidėjo ir jo dalyviai – tai žiniasklaidos atstovai, įvairių institucijų darbuotojai. Visi jie turėjo galimybę pateikti savo pasiūlymus ir pastebėjimus, į kuriuos buvo atsižvelgta kuriant gairių turinį.

„Šios gairės šiandien yra parankinis dokumentas, sprendžiant įvairias su asmens duomenų apsauga susijusias konfliktines situacijas. Ar gali įstaiga atskleisti savo darbuotojo gyvenamąją vietą, šeimos narius ar kitus privačius duomenis? Ar gali žurnalistai straipsnyje nurodyti kiek asmuo uždirba ar, kiek turi nekilnojamojo turto?

Tokio pobūdžio ir panašūs klausimai dažnai iškyla tiek įstaigoms, sulaukiančioms žurnalistų užklausų, tiek žiniasklaidos atstovams, svarstantiems kiek daug ir kokio pobūdžio asmeninių duomenų jie gali atskleisti. Tokiais atvejais mūsų parengtos rekomendacijos gali tapti pirmu šaltiniu atsakymams surasti“, – gairių projektą pristato Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė.

Kokius duomenis viešosios įstaigos gali atskleisti

Gairių projektą sudaro du dokumentai. Tai Informacijos teikimo gairės žiniasklaidos ir viešojo sektoriaus atstovams ir Rekomendacijos žurnalistams ir viešosios informacijos rengėjams.

Informacijos teikimo gairėse žiniasklaidos ir viešojo sektoriaus atstovams pateikiama praktinio pobūdžio informacija apie tai, kaip elgtis viešojo administravimo institucijai, gavus žurnalistų ar kitų viešosios informacijos rengėjų (skleidėjų) prašymus pateikti informaciją, kurioje esama asmens duomenų.

Kartu yra pateikiamos rekomendacijos, kaip tinkamai atsakyti į įvairaus pobūdžio žurnalistų užklausas, kaip atlikti balanso testą, kokiais atvejais galima atsisakyti teikti informaciją ar prašyti patikslinti užklausą, nurodyti atvejai, kuomet teikti informaciją yra privaloma.

Kaip žiniasklaida turi tvarkyti asmens duomenis

Antrajame dokumente, Rekomendacijose žurnalistams ir viešosios informacijos rengėjams, pateikiamos rekomendacijos – labiau techninės, skirtos žiniasklaidos atstovams. Šis dokumentas sudarytas iš dviejų dalių: esminių asmens duomenų tvarkymo principų ir saugumo rekomendacijų.

Pirmojoje dalyje aprašyti esminiai principai, į kuriuos turi būti atsižvelgta abiejų pusių, dalinantis privačiais asmens duomenimis. Tai teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas, tikslo apribojimo, kai duomenys renkami tik konkrečiam tikslui, duomenų kiekio mažinimo, kai pateikiami tik adekvatūs ir tikslui reikalingi duomenys ir kiti principai. Visi jie detaliai aptariami pirmojoje dokumento dalyje.

Antrojoje dalyje apžvelgiamos saugumo rekomendacijos. Tarp jų – kaip paruošti asmeninius kompiuterius saugiam darbui, kaip saugiai laikyti duomenis įvairiose nešiojamose duomenų laikmenose, kaip apsaugoti savo mobiliuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius. Aptariama tinkamų slaptažodžių ir jų saugojimo ypatumų svarba, įvairios grėsmės, su kuriomis galima susidurti internete bei kaip nuo jų apsisaugoti.

Dokumentas skirtas viešosios informacijos rengėjams (skleidėjams) ir kitiems asmenims, asmens duomenis tvarkantiems nebūtinai saviraiškos tikslais, pateikta praktinių patarimų, kaip užtikrinti surinktų ar kitaip tvarkomų asmens duomenų saugumą ir kokias organizacines technines priemones naudoti.

Viskas vienoje vietoje

Dar patogesniam rekomendacijų dokumentų naudojimui projekto metu buvo sukurta mobilioji aplikacija „ADVi Map“. Tai – asmens duomenų visuomenės informavimo srityje žemėlapis. Jame patogiai sudėta visa informacija, reikalinga žinoti šiuo klausimu žurnalistams, institucijoms bei socialinių tinklų vartotojams. Juk pastarieji taip pat aktyviai dalyvauja visuomenės informavimo srityje, kasdien naudodamiesi socialiniais tinklais.

Be to, programėlėje galima palikti savo atsiliepimus ar pasiūlymus bei užduoti tiesioginius klausimus Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.

Gairių dokumentus galima peržiūrėti čia Informacijos teikimo gairės žiniasklaidos ir viešojo sektoriaus atstovams (čia) ir Rekomendacijos žurnalistams ir viešosios informacijos rengėjams (čia).