VIEŠAS PRANEŠIMAS APIE LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO NUTARTĮ (2021-11-25)

VIEŠAS PRANEŠIMAS  APIE LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO NUTARTĮ (2021-11-25)

2021 m. lapkričio 10 d. neskundžiama nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) nutarė visuomenės informavimo priemonės, kaip pareiškėjo (duomenys neskelbtini), apeliacinį skundą atmesti ir 2021 m. balandžio 23 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, kuriuo žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas pripažintas teisėtu ir pagrįstu.
LVAT teisėjų kolegija, įvertinusi visą publikacijos ginčo teiginių kontekstą, t. y. visą publikacijos turinį su aktyvia nuoroda į filmuotą medžiagą, sutiko su žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo išvadomis, kurioms skundžiamu sprendimu pritarė pirmosios instancijos teismas.
LVAT nutartyje konstatuota, kad žurnalistas M. A. paskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją apie renginyje dalyvavusį trečiąjį suinteresuotą asmenį J. P., kad jis buvo neblaivus (girtas). Apeliacinio skundo argumentai, jog byloje pateikti įrodymai patvirtina aplinkybę, kad J. P. renginyje gėrė alkoholinius gėrimus, nėra reikšmingi, kadangi publikacijoje paskleista žinia ne apie J. P. alkoholio vartojimą renginyje, bet apie pastarojo nesaikingą alkoholio vartojimą; apskritai tokia žinia paskleista remiantis iš esmės tik subjektyviu žurnalisto vertinimu.
LVAT įvertinus paskleistų, tikrovės neatitinkančių duomenų pobūdį, trečiojo suinteresuoto asmens elgesį (jam nebuvo suteikta galimybė pateikti savo paaiškinimą) ir kitas aplinkybes, konstatavo, kad žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas pareiškėjui taikyti Visuomenės informavimo įstatyme nustatytą atsakomybę dėl J. P. garbės ir orumo pažeidimo buvo pagrįstas.