ŽMOGAUS TEISĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

ŽMOGAUS TEISĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

Vykdant asmens duomenų apsaugos reformą, nuo 2018 m. gegužės 25 d.  mūsų šalyje rengiamasi pradėti taikyti naują tiesioginio taikymo teisės aktą – Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kuriuo dar kartą patvirtinama, kad fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis yra pagrindinė teisė, todėl kiekvienas asmuo turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą. Siekiama ne tik tobulinti asmens duomenų apsaugos teisinę sistemą, bet ir padėti žmonėms suprasti, kokias teises jie turi ir kaip gali jas apginti.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija skatindama žmones labiau pažinti ir domėtis savo asmens duomenų apsaugos srities teisėmis, parengė atmintinę „Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai jūsų asmens duomenys naudojami profesiniais tikslais“ ir skrajutę „Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje“. Jose aptartos šiuo metu Lietuvoje ginamos 4 asmens duomenų apsaugos srities teisės:

- Teisė žinoti;

- Teisė susipažinti;

- Teisė ištaisyti, sunaikinti, sustabdyti;

- Teisė nesutikti.

Trumpai pristatytos ir Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytos dar 3 teisės:

- Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

- Teisė apriboti duomenų tvarkymą;

- Teisė į duomenų perkeliamumą.

Atkreipiamas dėmesys, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba prižiūri, kad asmens duomenys visuomenės informavimo tikslais būtų tinkamai tvarkomi visuomenės informavimo priemonėse, pvz., spaudoje, žiniasklaidos portaluose, socialiniuose tinkluose ir kitose interneto svetainėse. Kviečiame plačiau susipažinti su asmens duomenų apsaugos srities teisėmis Valstybinės duomenų apsaugos svetainės rubrikoje „Jūsų teisės“ adresu: https://www.ada.lt/go.php/JUSU-TEISES770.

Atmintinė „Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai jūsų asmens duomenys naudojami profesiniais tikslais“ (atsisiųsti)