Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas

Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pagal piliečių skundus pradėjo tyrimą savo iniciatyva. Viename iš skundų keltas klausimas dėl Krikščioniškosios kultūros instituto interneto tinklalapyje (kki.lt/portfolio/peticija/) skleidžiamos informacijos, kitu skundu pilietis kreipėsi prašydamas įvertinti Krikščioniškosios kultūros instituto peticija (lankstinukais) paskleistą informaciją. Peticijos gyventojams platintos paštu. Po tyrimo Inspektorė priėmė sprendimą. Visą sprendimo tekstą galima rasti čia.