Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba š.m. gegužės mėnesį gavo 38 skundus

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba š.m. gegužės mėnesį gavo 38 skundus

2021 metų gegužės mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 38 skundus. 37 skundai gauti iš fizinių asmenų, 1 − iš juridinio asmens. 4 skundai persiųsti iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 5 skundai persiųsti  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“. 37 kartus buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 15 kartų dėl informacijos paskelbtos socialiniuose tinkluose), 2 kartus – spaudoje, 1 – televizijoje.