Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2020 metų veiklos ataskaita

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2020 metų veiklos ataskaita

2020 - ieji metai visiems mums išskirtiniai. Pandemija privertė keisti darbo ir bendravimo įpročius, teko skubiai prisitaikyti prie nuotolinio darbo tiesioginį bendravimą perkeliant į elektroninę erdvę. Liga beldėsi ir į Tarnybos duris, ne visiems jos pavyko išvengti.

 2020-aisiais metais minėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtąjį jubiliejų, vyko rinkimai į XIII Lietuvos Respublikos Seimą. Šie metai – rinkiminiai ir man.  2020 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu buvau paskirta žurnalistų etikos inspektore antrajai kadencijai.

Palyginti su pirmosios kadencijos metais, visuomenės dėmesys viešai skelbiamai informacijai akylesnis, pasiryžimas ginti neturtines teises – išaugęs. Skundų skaičius padidėjęs beveik dvigubai (2015 metais – 218, 2020 metais – 408).

Pandemija nesustabdė Tarnybos veiklos, atvirkščiai – privertė susitelkti. Pernai priimti 238 sprendimai, tęsėme Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės finansuojamą projektą kovos su neapykanta srityje. Augo konsultacijų skaičius, skelbtos rekomendacijos, organizuoti mokymai žiniasklaidai ir visuomenei.

Visuomenės informavimo srities svarba – neabejotina. Tarnybos užduotis užtikrinti pusiausvyrą tarp dviejų konstitucinių vertybių: saviraiškos laisvės ir žmogaus teisių apsaugos. Ne pirmus metus dirbant Tarnyboje akivaizdu, kad šioje srityje greitų rezultatų neverta tikėtis, tai – darbas, reikalaujantis didžiulės kantrybės: mokymų, sąmoningumo, socialinės atsakomybės didinimo... Nepaisant to, pasitikėjimas Tarnyba nuolat auga, todėl privalu pateisinti asmenų lūkesčius, laikytis Visuomenės informavimo įstatyme nustatytų skundų nagrinėjimo terminų, svarbus didesnis dėmesys duomenų apsaugos sričiai, komunikacijai ir visuomenės švietimui. Siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus būtina didinti darbuotojų skaičių, užtikrinti poreikius atitinkantį finansavimą.  Ar pavyks, didžia dalimi priklausys nuo Seimo valios. Plačiau su ataskaita galima susipažinti čia.