Laurynas Ragelskis šiemet antrą kartą įspėtas dėl draudžiamos informacijos paskelbimo

Viešosios informacijos rengėjas ir skleidėjas Laurynas Ragelskis, valdantis portalą Ldiena.lt ir Facebook paskyrą „Laurynas Ragelskis“, šiemet antrą kartą įspėtas dėl asmens garbės ir orumo įžeidimo.

2016-11-02 www.ldiena.lt publikacijoje „Ko išsigando liberastų sąjūdžio kandidatė į Seimą B.G.“ ir socialinio tinklo Facebook paskyrose „LDiena.lt“ ir „Laurynas Ragelskis“ žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė konstatavo viešojo asmens B.G garbės ir orumo įžeidimą bei Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimą, kadangi publikacijoje buvo paskelbta pareiškėjos nepilnamečio sūnaus nuotrauka, o paskelbtų duomenų (nepilnamečio atvaizdo, motinos, tėvo vardo, pavardės, atvaizdo) pakako jo tapatybei nustatyti. Sprendime reikalauta pašalinti draudžiamą platinti informaciją.

Buvo skundžiami tokie publikacijos „Ko išsigando liberastų sąjūdžio kandidatė į Seimą B.G.“ tikrovės neatitinkantys ir pareiškėjos garbę bei orumą žeminantys teiginiai: „Kokiu būdu, du kraštutinio liberazmo atstovai, aršiai palaikantys Ukrainos perversmininkų chuntą, reikalaujantys legalizuoti narkotikus, gulantys kryžiumi už pederastus ir kitus iškrypėlius“; „Tik įsivaizduokime, kas būtų, jei Brigita kartu su kitais liberastais sėdėtų Seimo nario kėdėje: vieną dieną iš tribūnos ji šauktų: „ Vatnikai - raus iš Lietuvos! Putiną - į Hagos tribunolą! Kiekvienas narkomanas turi teisę į nemokamą dozę! Pedofilija - tai ne iškrypimas, o normali seksualinė orientacija!“; „Vaikteisistė + sodomitė = liberalė“.

Kitoje www.ldiena.lt publikacijoje „Susipažinkite – skustagalviai pederastai“ (2017-01-17) ir Facebook viešame profilyje „Laurynas Ragelskis“ (2017-01-19) konstatuotas garbės ir orumo bei privatumo (be sutikimo publikuota pareiškėjos nuotrauka) pažeidimas. Šiame skunde pareiškėja pažymėjo, jog publikacijoje „Susipažinkite – skustagalviai pederastai!“ žodis „gėjus“ pakeičiamas terminu „pederastas“, taip siekiant pažeminti lesbiečių, gėjų, translyčių ir biseksualių asmenų bendruomenės narius. Taip pat skunde nurodyta, jog publikacijoje be sutikimo pateikta iš interneto svetainės „lgl.lt“ pasisavinta pareiškėjos nuotrauka, o publikacijos antraštė „Susipažinkite: dar viena košerinės fizionomijos Lietuvos saugotoja nuo gomofobijos – skustagalvė pederastė <...>“ turi akivaizdžius ksenofobinius ir homofobinius motyvus.

Inspektorė nustatė, jog publikacija „Susipažinkite – skustagalviai pederastai!“ atskleidžia subjektyvų ir niekinantį požiūrį į pareiškėją. Tam naudojama niekinančio, žeminančio pobūdžio leksika – „košerinės fizionomijos“, „pederastė“, kuri visuomenėje priimtinos moralės požiūriu yra nevartotina ir netoleruotina. Pavartoti pasakymai, jų kryptingumas prilygintini viešam tyčiojimuisi iš pareiškėjos išvaizdos, jos profesinės veiklos. Taip pat konstatuota, jog viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) be pareiškėjos sutikimo (nesant viešojo intereso) publikavo jos nuotrauką ir peržengė saviraiškos laisvės ribas. Publikacijoje pateiktas pareiškėjos apibūdinimas žemina jos garbę ir orumą, pažeidžia etiškos nuomonės raiškos reikalavimą bei pagarbos žmogui principą.

Visuomenės informavimo įstatymas (19 str. 2 dalis) draudžia platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą.