Pranešimai apie nesantaiką

Praneškite apie nesantaiką

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (toliau – Tarnyba) kartu su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra, vykdo Europos Sąjungos projektą „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“ pagal 2014­­–2020 m. Teisių, lygybės ir pilietybės programą.

Tarnybos, kaip Projekto dalyvio, tikslas – supažindinti visuomenę, kaip atpažinti plačiai internete paplitusią neapykantos kalbą (pvz., komentarai, Facebook įrašai ir pan.), kuri yra nukreipta į skirtingas mūsų bendruomenės grupes (vaikus, neįgaliuosius, tautines, seksualines mažumas ir kt.). Nesantaikos kalba mūsų visuomenėje dažnu atveju suprantama kaip nepiktas arba nereikšmingas pokštas, tačiau retai pagalvojama, jog internete viešinami komentarai, žymių ar žinomų žmonių dėstomos mintys Facebook paskyrose gali paskatinti imtis žiaurių veiksmų arba sukelti itin neigiamų pasekmių. Todėl labai svarbu suprasti, kas yra nesantaikos kalba, sugebėti ją atpažinti ir tinkamai reaguoti. Vykdydama šį projektą Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba  sukūrė ir įdiegė šią reklamjuostę (angl. banner), skirtą pranešimams apie neapykantą kurstančias kalbas internete.

Apsaugos kodas