Teisė į atvaizdą: dažniausiai kylantys klausimai

1. Vaikų (nepilnamečių) fotografavimas ir tokių nuotraukų panaudojimas: ar reikalingas tėvų sutikimas?

TAIP.

Reikalingas ne tik paties vaiko, bet ir nors vieno iš jo tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimas. Šis reikalavimas galioja ir tais atvejais, kai mokykla ar darželis vaiko(-ų) nuotraukas skelbia savo interneto svetainėje, Facebook paskyroje ir pan. Sutikimas turi būti rašytinis.

DĖMESIO! Žmogus turi teisę savo duotą sutikimą bet kada atšaukti.

2. Ar teisės į atvaizdą apsauga galioja (taikoma) Facebook‘e?

TAIP.

Teisė į atvaizdą ir jos apsauga galioja ne tik tradicinėse žiniasklaidos priemonėse, bet ir socialiniuose tinkluose. Jeigu Jūs nesate viešasis asmuo, prieš skelbdamas Jūsų nuotrauką (atvaizdą) Facebook‘e ar kitame socialiniame tinkle, paskyros valdytojas turi užsitikrinti, kad Jūs duodate tam sutikimą.

DĖMESIO! Publikuojant nepilnamečio asmens nuotrauką, yra būtinas ne tik jo paties, bet ir nors vieno iš jo tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimas.

DĖMESIO! Facebook yra įdiegęs specialų įrankį, skirtą pranešti apie be Jūsų sutikimo paskelbtą nuotrauką.

3. Ar galima filmuoti (fotografuoti) žmones be jų sutikimo viešų renginių metu?

Fiksuojant panoraminį planą, kuriame neišryškinami konkretūs žmonės, sutikimo nereikia. Jei filmuojami (fotografuojami) konkrečiai išskirti žmonės ir jie yra aiškiai atpažįstami, tai reikia gauti jų sutikimą. Jei dalyvaudamas renginyje žmogus pastebi, kad yra filmuojamas (fotografuojamas) jam to nepageidaujant ir jis aiškiai tai parodo (pasako) jį fiksuojančiam asmeniui, tokia žmogaus valia turi būti gerbiama (nebent fiksuojama informacija padeda atskleisti įstatymų pažeidimus arba filmuojamas viešasis asmuo).

DĖMESIO! Net ir būdamas viešoje vietoje, viešo renginio metu, žmogus nepraranda savo privatumo ir išlaiko teisę spręsti, kam, kur ir kokiais tikslais leidžia naudoti savo atvaizdą.

DĖMESIO! Filmuojant (fotografuojant) nepilnamečius asmenis ir skelbiant jų atvaizdus viešai, yra būtinas ne tik paties nepilnamečio, bet ir nors vieno iš jo tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimas.

4. Pastebėjau, kad mano nuotrauka (video) yra patalpinta internete be mano sutikimo. Ką daryti?

Pirmiausia reikėtų kreiptis į interneto tinklalapio, kuriame paskelbta nuotrauka (video), valdytoją ir reikalauti ją pašalinti. Be to, siekiant apginti pažeistą savo teisę į atvaizdą (privatų gyvenimą) galite kreiptis į žurnalistų etikos inspektorių arba teismą.

DĖMESIO! Jei patalpinta informacija padeda atskleisti įstatymų pažeidimus arba esate viešas asmuo, tai Jūsų teisės į atvaizdą (privatų gyvenimą) apsauga užtikrinama siauresne apimtimi.

5. Facebook: buvęs sutuoktinis talpina mūsų nepilnamečio vaiko nuotraukas be mano sutikimo. Ką daryti?

Pirmiausia, rekomenduojame kalbėtis su buvusiu sutuoktiniu ir taikai susitarti dėl savo vaiko atvaizdų naudojimo. Nepavykus to padaryti, reikėtų raštu nurodyti buvusiam sutuoktiniui, kad prieštaraujate tokiems jo veiksmams. Jei jis nereaguoja į Jūsų prašymą, reikėtų kreiptis į teismą. Žurnalistų etikos inspektorius tokiais atvejais skundų nenagrinėja.

DĖMESIO! Facebook yra įdiegęs specialų įrankį, skirtą tėvams, kuriuo galima pasinaudoti panašiose situacijose.