Teisės aktai

Teisės aktai
  Visuomenės informavimo ĮSTATYMAS
  Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio ĮSTATYMAS
  Asmens duomenų teisinės apsaugos ĮSTATYMAS
  Informacinės visuomenės paslaugų ĮSTATYMAS
ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
  Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų ĮSTATYMAS
  Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės ĮSTATYMAS
  Elektroninių ryšių ĮSTATYMAS
  Privačios detektyvinės veiklos ĮSTATYMAS
  Alkoholio kontrolės ĮSTATYMAS
  Reklamos ĮSTATYMAS
  Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos ĮSTATYMAS
  Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo ĮSTATYMAS
  Psichikos sveikatos priežiūros ĮSTATYMAS
  Sveikatos sistemos ĮSTATYMAS
  Valstybės ir tarnybos paslapčių ĮSTATYMAS
  Valstybinės kalbos ĮSTATYMAS
  Kino ĮSTATYMAS
  Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos KONVENCIJA (papildyta 1, 4, 6, 7 protokolais ir iš dalies pakeista 11 protokolu)
  Kitų įstatymų ir teisės aktų paieška
LIETUVOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KODEKSAS

Poįstatyminiai teisės aktai