Prevenciniai darbai

Žurnalistų etikos inspektorius atlieka aktyvų prevencinį darbą – už interneto portalų turinį atsakingi asmenys žodžiu ar raštu informuojami apie Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos įstatymo (toliau-Įstatymo) pažeidimus ir prašomi kuo skubiau pašalinti Įstatymo kriterijus atitinkančią informaciją arba taikyti technines priemones, ribojančias informacijos prieinamumą nepilnamečiams. Jei skleidėjas su nurodytu pažeidimu nesutinka, jo atžvilgiu inicijuojama administracinė procedūra. Nors teisės aktai nenustato laikotarpio per kurį žalingo turinio informacija turi būti pašalinama, tačiau inspektorius nurodo tokią informaciją pašalinti nedelsiant. 

2018 metais surašyti 35 prevenciniai raštai, rekomenduojantys pašalinti draudžiamą / ribojamą informaciją arba taikyti atitinkamas technines priemones, ribojančias informacijos prieinamumą nepilnamečiams. Teisės aktai nenustato laikotarpio, per kurį žalingo turinio informacija turi būti pašalinama, tačiau inspektorius nurodo tokią informaciją pašalinti nedelsiant. 2018 metais, kaip ir 2017 metais visi reikalavimai įvykdyti. Dažniausiai informacija yra pašalinama operatyviai – per parą. Ataskaitiniais metais daugiausiai šie raštai buvo siunčiami interneto portalams – lrytas.lt, laisvaslaikrastis.lt, delfi.lt ir tv3.lt