Rekomendacijos, vieši pranešimai

PRANEŠIMAS DĖL TARPTAUTINĖS SAUGESNIO INTERNETO DIENOS (2024-02-06)

PRANEŠIMAS TARPTAUTINĖS DUOMENŲ APSAUGOS DIENOS PROGA (2024-01-26)

PRANEŠIMAS DĖL SKELBIAMOS INFORMACIJOS (2024-01-10)

VIEŠAS PRANEŠIMAS DĖL DRAUDIMO SKELBTI NUSIŽUDŽIUSIO ASMENS DUOMENIS (2023-11-29)

PRANEŠIMAS SPAUDAI. BENDRAJAM DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTUI – PENKERI (2023-05-24)

PRANEŠIMAS SPAUDAI.   ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ŽURNALISTIKOS TIKSLAIS TAMPA AIŠKESNIS: PARENGTOS GAIRĖS DĖL DUOMENŲ NAUDOJIMO ŽINIASKLAIDAI IR INSTITUCIJOMS (2023-04-19)

Pranešimas spaudai. PARENGTOS INFORMACIJOS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS (ŽINIASKLAIDAI) GAIRĖS (2022-02-08)

Gerosios praktikos vadovas: „Valdžios institucijų teisės ir pareigos, vykdant žurnalistų prašymus pateikti turimą informaciją, kurioje esama asmens duomenų: teisės gauti informaciją ir asmens duomenų apsaugos derinimas praktikoje“(2022-09-30)   

PRANEŠIMAS SPAUDAI DĖL COVID-19 IR KITŲ PACIENTŲ ASMENS DUOMENŲ VIEŠINIMO (2020-08-11)

Pranešimas spaudai. Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtinto ribojimo tikslas - savižudybių prevencija (2020-06-09)

LVAT: Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtinta viešojo asmens sąvoka negali būti aiškinama plečiamai (2020-06-04) 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS: viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) privalo įrodyti Visuomenės informavimo įstatyme numatytas žmogaus teises į privataus gyvenimo apsaugą ribojančių išimčių buvimą (2020-06-02)

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS: Facebook paskyroje jos naudotojo patalpinta informacija yra privati (2020-02-11)

ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIAUS VIEŠAS PRANEŠIMAS (2019-10-16)

ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIAUS VIEŠAS PRANEŠIMAS (2019-10-16)

ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIAUS VIEŠAS PRANEŠIMAS (2019-02-27)

REKOMENDACIJA SOCIALINIŲ TINKLŲ VARTOTOJAMS( 2019-02-07)

VIEŠAS PRANEŠIMAS DĖL LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS SKUNDO

REKOMENDACIJA VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖMS DĖL INFORMACIJOS APIE SAVIŽUDYBES PATEIKIMO (2017-12-18)

SOCIALINIUOSE TINKLUOSE VIEŠAI PASKELBTA INFORMACIJA NEGALI BŪTI TIRAŽUOJAMA BE SUTIKIMO (2017-06-30)

REKOMENDACIJA DĖL FOTOGRAFAVIMO VIEŠOJE VIETOJE IR NUOTRAUKŲ PUBLIKAVIMO (2017-06-20)

REKOMENDACIJA DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SKELBIANT APIE GIMUSIUS, MIRUSIUS, KETINANČIUS SUDARYTI SANTUOKĄ ASMENIS (2016-06-06)

REKOMENDACIJA VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖMS - DĖL INFORMACIJOS APIE SAVIŽUDYBES PATEIKIMO (2016-04-11)

REKOMENDACIJA TRANSLIUOTOJAMS - DĖL VIEŠOSIOS INFORMACIJOS PRISKYRIMO RIBOJAMAI SKELBTI IR PLATINTI KATEGORIJAI

REKOMENDACIJA - DĖL GRUPĖS „IRON MAIDEN“ KONECERTO REKLAMOS (2016-06-09)