Viešosios informacijos stebėsena (monitoringas)

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ypač daug dėmesio skiria viešosios informacijos stebėsenai. Viešosios informacijos stebėsena visuomenės informavimo priemonėse, išskyrus radijo ir televizijos programas, yra įstatymų leidėjo žurnalistų etikos inspektoriui priskirta funkcija.

Vykdant visos viešosios informacijos stebėseną, vertinamas turinys, fiksuojami pažeidimai, analizuojami visuomenės informavimo srityje vykstantys procesai, jų pokyčiai ir tendencijos. Svarbu pažymėti, kad stebimų objektų spektras yra faktiškai neribotas – tai socialinių tinklų paskyros, interneto portalai, periodiniai leidiniai, knygos ir laikraščiai, todėl siekiant užtikrinti nuoseklų ir efektyvų viešosios informacijos stebėsenos vykdymą būtini pakankami žmogiškieji ir techniniai resursai. Šiuo metu viešąją informaciją stebi du darbuotojai, taip pat naudojama pagal raktinius žodžius veikianti monitoringo sistema.

Kaip ombudsmenas, žurnalistų etikos inspektorius pirmenybę teikia visuomenės informavimo priemonėse pažeistų žmogaus teisių gynimui, bet ne administracinių nuobaudų taikymui. Dėl šių priežasčių ŽEIT atlieka aktyvų prevencinį darbą – už interneto portalų turinį atsakingi asmenys žodžiu ar raštu informuojami apie pažeidimus ir prašomi kuo skubiau pašalinti įstatymų, ypač Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, kriterijus atitinkančią informaciją, arba taikyti technines priemones, ribojančias informacijos prieinamumą nepilnamečiams. Ši priemonė, geriau žinoma „pastebėjau – pašalinau“ (angl. notice & take down) pavadinimu, Tarnyboje veikia nuo 2010 metų ir yra efektyvi, siekiant sumažinti žalingos informacijos sklaidą internete.

Visuomenės informavimo srities tendencijos pandeminiu laikotarpiu

2020 m. viešosios informacijos stebėsenos (monitoringo) apžvalga

2019 m. viešosios informacijos stebėsenos (monitoringo) apžvalga

2018 m. viešosios informacijos stebėsenos (monitoringo) apžvalga

2017 m. viešosios informacijos stebėsenos (monitoringo) apžvalga