Viešo asmens privataus gyvenimo apsauga

Klausimas. Ar viešo asmens privataus gyvenimo apsauga tokia pati kaip neviešo?

 

Atsakymas. Nors viešasis asmuo negali pretenduoti į tokį pat privataus gyvenimo gynimą kaip privatus asmuo, tačiau jis taip pat turi teisę į privatų gyvenimą. Informacijos apie viešąjį asmenį negalima rinkti ir skelbti bet kokiu būdu ar skelbti bet kokią informaciją.  Informaciją apie viešojo asmens gyvenimą būtina rinkti teisėtais būdais, o surinktos ar turimos informacijos apie tokio asmens privatų gyvenimą paskelbimas turi turėti teisėtą tikslą, t. y. skelbiant tą informaciją, turi būti siekiama informuoti visuomenę, patenkinti teisėtą ir pagrįstą interesą žinoti tam tikrus viešojo asmens privataus gyvenimo faktus, o ne vien patenkinti visuomenės smalsumą.