Visuomenės informavimo skaidrumas

1 klausimas. Ar privaloma leidinyje nurodyti jo tiražą?

Taip. Visuomenės informavimo įstatymo 35 straipsnis įpareigoja kiekviename leidinyje nurodyti jo tiražą, kitus Lietuvos standartuose nustatytus leidybinius duomenis ir tarptautinį standartinį numerį (ISBN, ISSN, ISMN ir kt.). Šie reikalavimai netaikomi tik reklaminio ir pramoginio pobūdžio leidiniams (lankstinukams, atvirukams, kalendoriams ir kt.). Tiražo nurodymu nelaikytinas pranešimas leidinyje, kad jo tiražas yra audituojamas. Be to, tiražo, leidybinių duomenų nenurodymas ar klaidingas nurodymas užtraukia administracinę atsakomybę.

2 klausimas. Ar egzistuoja leidinių tiražo auditavimo tvarka? Kas ją nustato?

Leidinių tiražo tikrinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas. Ši tvarka taikoma vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščiams ir žurnalams, išskyrus tuos, kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose nespausdinama reklama.

3 klausimas. Ar Lietuvoje veikia visuomenės informavimo priemonių registras?

Vieningo registro, kuriame būtų kaupiami išsamūs duomenys apie viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus ir jų tarpusavio ryšius, šiuo metu Lietuvoje nėra. Priklausomai nuo to, kokios informacijos ir apie kokį viešosios informacijos rengėją (skleidėją) yra ieškoma, ją galima rasti atskiruose šaltiniuose: (1) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos interneto svetainėje esančioje viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų bazėje, (2) Lietuvos radijo ir televizijos komisijos interneto svetainėje įdiegtoje transliuotojų ir retransliuotojų paieškos sistemoje, taip pat (3) „Transparency international“ Lietuvos skyriaus sudarytoje žiniasklaidos savininkų paieškos sistemoje. Kitą informaciją apie viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus (juridinius asmenis), galima gauti Juridinių asmenų registre.

4 klausimas. Ar yra nustatyta atsakomybė už duomenų apie viešosios informacijos rengėjus (skleidėjus) nepateikimą? Kokios įstatyme minimos poveikio priemonės gali būti taikomos viešosios informacijos rengėjui (skleidėjui), nepateikusiam apie save duomenų? 

Nors Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnyje skelbiama, kad už jame nurodytų duomenų nepateikimą taikoma atsakomybė ir kitos poveikio priemonės, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse tokia atsakomybė iki šiol nenumatyta.

Pažymėtina, kad nepateikęs (neatnaujinęs) duomenų apie save viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) gali prarasti galimybę gauti valstybės paramą iš Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas bendrųjų konkursų nuostatus viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) duomenų nepateikimas yra viena iš priemonių, dėl kurios fondui pateiktos paraiškos yra nesvarstomos.