Žurnalistai atvyko kartu su policija. Ką daryti?

Dažnai sulaukiame pasipiktinusių gyventojų skambučių, raštu pateikiamų klausimų dėl televizijos programose „Farai“, „TV pagalba“ pažeidinėjamų žmonių garbės ir orumo, privatumo, brovimosi į asmeninę, privačią erdvę, žurnalisto etikos nesilaikymo. Jeigu susidūrėte su tokia situacija, informuojame, jog tyrimas dėl asmeninių neturtinių teisių (žmogaus teisės į garbę ir orumą, privataus gyvenimo apsaugą, teisės į atvaizdą) pažeidimo galime pradėti tik gavę suinteresuotų asmenų arba jų atstovų skundą.
Jei dėl konsultacijos kreipiasi pats suinteresuotas asmuo ir programa dar nebūna viešai paskelbta, žurnalistų etikos inspektorius, suinteresuoto asmens prašymu, kreipiasi į viešosios informacijos rengėją (skleidėją) su prevenciniu raštu ir informavęs apie situaciją rekomenduoja įvertinti surinktą ir (ar) ketinamą skleisti informaciją bei imtis priemonių, kad informuojant visuomenę nebūtų pažeistos suinteresuoto asmens neturtinės teisės, Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos.

Toliau pateiktos ištraukos iš Policijos patrulių veiklos instrukcijų patvirtintų 2011-07-19 Policijos generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V-673:

"Policijos patruliui tarnybos metu draudžiama bendradarbiauti su žiniasklaidos atstovais."

"Policijos patruliams draudžiama teikti informaciją apie įvykį asmenims, žiniasklaidos atstovams, išskyrus atvejus, kai reikia nedelsiant informuoti apie gresiantį pavojų visuomenės saugumui, žmonių sveikatai ar gyvybei. Jei į patrulius kreipiasi žiniasklaidos atstovai, reikia informuoti, kad jie turi kreiptis į policijos įstaigos ar policijos komisariato atstovus, atsakingus už viešųjų ryšių įgyvendinimą policijos įstaigoje."