Žurnalistų etikos inspektorius nevertina žurnalistų etikos (Visuomenės informavimo etikos kodekso) pažeidimų

Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatas prižiūri bei vertina Visuomenės informavimo etikos komisija. Žurnalistų etikos inspektorius ir Visuomenės informavimo etikos komisija yra skirtingi savarankiški subjektai, priimantys savarankiškus sprendimus, veikiantys skirtingų teisės aktų pagrindu, įgyvendinantys iš esmės skirtingas funkcijas ir turintys skirtingą kompetenciją.