2019 metų liepos mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 35 skundus

2019 metų liepos mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 35 skundus

2019 metų liepos mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 35 skundus. 28 skundai gauti iš fizinių asmenų, 7 − iš juridinių. 5 skundai persiųsti iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“, 6 – iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 4 – iš kitų institucijų.

30 kartų buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 9 kartus – socialiniuose tinkluose), 1 kartą – televizijoje, 2 kartus – spaudoje, 2 – kartus kita viešoji informacija.